דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 26/08/2021
פרוטוקול מליאה מס' 26 29/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 23/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 01/06/2021
פרוטוקול ועדת ענייני ביקורת למועצה מס' 0 03/05/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 29/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 18/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 18/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 18/02/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 9221 09/02/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 9221 09/02/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 9221 09/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 31/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 31/12/2020
פרוטוקול ועדת ענייני ביקורת למועצה מס' 5 29/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 09/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 09/11/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 31/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 30/08/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 30/08/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 24/08/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 16/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 28/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 28/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדה חקלאית מס' 2 27/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדה חקלאית מס' 1 01/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 29/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 29/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 29/06/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 0 02/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 27/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 02/04/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 09/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 13/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת היגוי מס' 1 22/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 28/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 03/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 25/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 29/08/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 25/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 30/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 15/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 28/03/2019
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2 24/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 10/03/2019
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 17/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 31/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 29/11/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 64 27/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 63 02/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 62 28/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61 29/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 62 26/04/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 59 26/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 58 21/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 57 30/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 56 28/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 55 29/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 54 19/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 52 27/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51 29/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 04/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 24/05/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49 16/05/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48 27/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 31/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 01/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45 26/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 20/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 24/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 27/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 28/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 28/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 21/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38 26/05/2016
פרוטוקול מליאה מס' 37 18/04/2016
פרוטוקול מליאה מס' 36 09/03/2016
פרוטוקול מליאה מס' 35 04/02/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 31/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 05/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 08/09/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 30/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 25/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 28/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 03/05/2015
פרוטוקול מליאה מס' 27 30/04/2015
פרוטוקול מליאה מס' 26 30/03/2015
פרוטוקול מליאה מס' 25 15/03/2015
פרוטוקול מליאה מס' 34 11/03/2015
פרוטוקול מליאה מס' 24 05/02/2015
פרוטוקול מליאה מס' 23 23/12/2014
פרוטוקול מליאה מס' 22 26/11/2014
פרוטוקול מליאה מס' 21 30/10/2014
פרוטוקול מליאה מס' 20 18/09/2014
פרוטוקול מליאה מס' 19 28/08/2014
פרוטוקול מליאה מס' 18 16/07/2014
פרוטוקול מליאה מס' 17 26/06/2014
פרוטוקול מליאה מס' 16 28/05/2014
פרוטוקול מליאה מס' 15 01/05/2014
פרוטוקול מליאה מס' 14 03/03/2014
פרוטוקול מליאה מס' 13 23/02/2014
פרוטוקול מליאה מס' 12 30/01/2014
פרוטוקול מליאה מס' 11 24/12/2013
פרוטוקול מליאה מס' 10 24/11/2013
פרוטוקול מליאה מס' 9 17/10/2013
פרוטוקול מליאה מס' 8 29/08/2013
פרוטוקול מליאה מס' 7 11/07/2013
פרוטוקול מליאה מס' 6 29/05/2013
פרוטוקול מליאה מס' 5 02/05/2013
פרוטוקול מליאה מס' 4 19/03/2013
פרוטוקול מליאה מס' 3 28/02/2013
פרוטוקול מליאה מס' 2 24/01/2013
פרוטוקול מליאה מס' 1 26/12/2012