שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: קול קורא כיכר מעוצב הרחבה זמרת - מעודכן קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 29/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/04/2020
שם המכרז: נספח א - קול קורא כיכר מעוצב הרחבה זמרת מעודכן קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 29/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/04/2020
שם המכרז: טופס משרה פנויה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 02/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2020

עבור לארכיון המכרזים