שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מזכירה לבית הספר למוזיקה בשדות נגב קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/08/2021
שם המכרז: תכנון אזור תעשייה מועצתי בין כביש 25 לכביש 232 משבצת מושב שובה - מכרז חוזר. קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2021
שם המכרז: ביצוע מדידה מפורטת לכל ישובי המועצה בקנ"מ של :1:250 - שטחים ציבוריים (מדרכות, כבישים, שצ"פים) - מכרז חוזר קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/09/2021
שם המכרז: מכרז חוזר-תברואן קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי להפעלת מעונות יום ביישובי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 25/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מכרז לרכישת כרטיסי טיסה למשתלמים בחקלאות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 22/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/08/2021
שם המכרז: שיפוץ מועדון תקומה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2021
שם המכרז: קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: שאלון למועמד/ת לשמש כנציג/ת ציבור בועדת בחינה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז אספקת שירותי טיאוט כבישים ומדרכות - 70/2021 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/08/2021
שם המכרז: שאלון לנציג ציבור בוועדת בוחנים למכרזים קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: שאלון אישי / משרה פנויה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2025

עבור לארכיון המכרזים