שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: דרוש מנהל/ת מחלקת ביטחון קהילתי קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 22/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/10/2022
שם המכרז: מכרז מס' 63/22- אספקה והתקנה של סככות המתנה בתחנות נוסעים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: מכרז מס' 83/22- שביל בטון טיילת שוקדה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: מכרז מס' 84/22- הנגשת מבנים ציבוריים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: מכרז זוטא מס' 85/22- שיפוץ גן מעגלים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: מכרז מס' 46/22- עבודות פיתוח ל-4 יח"ד בשיבולים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: עו"ס מרחבי - חוזר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/10/2022
שם המכרז: מכרז מתן שירותי ליווי והטמעת יישומי מיקרוסופט 365 - 77/2022 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/11/2022
שם המכרז: מכרז 16/2022- מדריך/ה למוגנות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 31/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/11/2022
שם המכרז: מכרז זוטא מס' 75/22- בנייה קלה של 2 כיתות לבית הספר בית הגדי קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 28/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2022
שם המכרז: טופס מכרז למשרה פנויה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 28/08/2022 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: דרושה מורה להוראה מותאמת קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2022 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: דרוש/ה קלינאי/ת תקשורת קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2022 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: דרוש/ה מרפא/ה בעיסוק קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 28/10/2022
שם המכרז: טופס משרה פנויה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 03/08/2022 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מדריכי חוגים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/07/2022 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: רכזי/ות ילדים ונוער קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/07/2022 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: למתנ"ס שדות נגב דרושים זוג רכזים ילדים ונוער ליישוב בית הגדי קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/01/2022 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: דרושים דיילים להיכל תרבות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 26/10/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: דרושים רכזי ילדים ונוער קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 26/10/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז מדידה - מסמכים נלווים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 05/10/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: רכז/ת איכות הסביבה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: דרוש/ה מנצח/ת מקהלות ומדריך/ה לטרום כלי לגיל הרך קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מורה להוראה מתקנת קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: רכז נוער קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: שאלון למועמד/ת לשמש כנציג/ת ציבור בועדת בחינה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: שאלון לנציג ציבור בוועדת בוחנים למכרזים קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2021 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: שאלון אישי / משרה פנויה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2025
שם המכרז: טופס משרה פנויה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים