שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מורה להוראה מותאמת קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 03/12/2020
שם המכרז: מענה לשאלות הבהרה- מכרז ליסינג קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/11/2020
שם המכרז: תכנון תב"ע להסדרה מושב שוקדה כולל תכנון הרחבה משקית - 54 נחלות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/12/2020
שם המכרז: תכנית אב למים וביוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/12/2020
שם המכרז: מתן שרותי ניהול ופיקוח עבור פרויקטים הנדסיים של המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/12/2020
שם המכרז: הסדרי חנייה - כפר מימון קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/12/2020
שם המכרז: שאלון אישי / משרה פנויה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2025
שם המכרז: שאלון אישי / משרה פנויה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2025
שם המכרז: טופס משרה פנויה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 02/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2020

עבור לארכיון המכרזים