הוקמה מועצת האכיפה בשדות נגב

במטרה לשפר את איכות חיי התושבים ולהגביר את תחושת הביטחון האישי הוקם גוף בליווי כל הגורמים האזוריים העוסקים באיכות חיי התושבים


בשבוע שעבר, הוקמה באופן רשמי מועצת האכיפה בשדות נגב.

מועצת האכיפה הינה הגוף האחראי על כל הנושאים בתחומי האכיפה והביטחון של התושבים ומטרתה להגדיר את נושאי הליבה עליהם יש לתת דגש בכל תקופה.

בוועדה השתתפו כלל הגורמים שמשפיעים על איכות חיי התושבים. ביניהם: ראש המועצה, תמיר עידאן (יו''ר הועדה), מפקד תחנת משטרת נתיבות סנ"צ יורי מזובובסקי, ראש ענף ישובים במג"ב סנ"צ חן ירחמיאל, וטרינר המועצה, ד''ר מיקי בר-קמה, מנהל היחידה הסביבתית בנגב מערבי, שחר יסינובסקי, יועץ השר לביטחון פנים, ניר סגל, מפקד חבל שדות נגב, רם עמרני, מנהלת האגף המוניציפלי, איילת קלימי, קב''ט המועצה, רפי בביאן, מנהל מחלקת פיקוח שדות נגב, ניר יוגב וגורמים נוספים בתחומי האכיפה ושיפור חיי התושבים.

בפגישה הראשונה הציג ראש המועצה את הנושאים הצריכים טיפול – בהתאם לצרכים השונים שעלו מיישובי המועצה, ביניהם: טיפול בתופעת הכלבים המשוטטים, גרוטאות רכב במרחב הציבורי, פשיעה חקלאית ועוד.

כמו כן, בפגישה הראשונה גורמי האכיפה סקרו את הנעשה בתחום האכיפה עד כה. מסקנות הפגישה יישומו בקרוב כחלק מתכנית שיפור תחושת הביטחון ואיכות חיי התושבים.

ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן: ''מועצת האכיפה עתידה לשנות באופן מהותי את איכות חייהם של התושבים ולהגביר את תחושת הביטחון האישי. המועצה רואה חשיבות עליונה בקידום איכות חייהם של התושבים ולאחרונה הוקם אף השיטור המועצתי שעתיד לסייע בכך. אני רוצה להודות לכל השותפים בהקמת מועצת האכיפה לטובת תושבי שדות נגב''.