מסכמים שנה עם הקהילה הוותיקה בשדות נגב

השבוע סיכמו במועצה האזורית שדות נגב ובאגף לשירותים חברתיים את תכנית הפיילוט "קהילה לדורות" לאחר שנתיים של פעילות. התכנית הופעלה בשש רשויות בלבד בכל הארץ כאשר המועצה האזורית שדות נגב היא הרשות היחידה מכל אזור הדרום וזאת הודות להערכה הרבה לה זוכה הרשות ומע


השבוע סיכמו במועצה האזורית שדות נגב ובאגף לשירותים חברתיים את תכנית הפיילוט "קהילה  לדורות" לאחר שנתיים של פעילות. התכנית הופעלה בשש רשויות בלבד בכל הארץ כאשר המועצה האזורית שדות נגב היא הרשות היחידה מכל אזור הדרום וזאת הודות להערכה הרבה לה זוכה הרשות ומערך השירותים החברתיים שמוענקים לתושביה.

התכנית, פונה לאוכלוסייה הבוגרת והוותיקה בקהילה ובמסגרתה מתקיים שיח של עובדי האגף לשירותים חברתיים במסגרתו הרשות מבקשת לשמוע מה חסר לתושבים, מהם הצרכים ואילו פעילויות הם מבקשים.

על פי התכנית, פיתחו במועצה מודל שמשתלב בכלל העשייה הקהילתית כאשר היעד המרכזי הוא חיזוק והגברת מעורבותם של ותיקי המועצה בעשייה הקהילתית, בפיתוח שירותים חדשים ובעידוד צריכת השירותים הקיימים. התכנית ממומנת על ידי קרן דליה ואלי הורביץ בשיתוף הג'וינט ומשרד הרווחה.

במהלך השנה, עסקו העובדים בבניית קהילת הוותיקים, תוך כדי יישומה בשטח. הוקמו צוותים חדשים ביישובים, נערכו ערבי שיתוף ציבור, אירועים קהילתיים ועוד. גם נגיף הקורונה לא הצליח לקטוע את הרצף והמפגשים המשיכו באמצעות ZOOM כך שהלימוד התיאורטי בא לידי ביטוי, ביתר שאת.

בזכות הפיילוט שהסתיים בהצלחה במועצה האזורית, פנו עובדי האגף לשירותים חברתיים למשרד הפנים והציגו את עיקרי הדברים וזאת במטרה לפעול לשינוי חשיבה גם של המשרד ולאימוץ התכנית בכלל הארץ.

כתוצאה מהפרויקט מספר התושבים הוותיקים שלוקחים חלק בפעילויות לאורך השנה גדל מאוד כמו גן התכנים שעובו והותאמו במיוחד עבור הוותיקים. במסגרת השיחה, שהתקיימה  ב-- ZOOM, שמע ראש המועצה תמיר עידאן על הפעילויות הרבות וכמובן את תחושותיהם של התושבים בוותיקים שלקחו חלק בפעילות השנתית. בנוסף, סקרו את הפעילויות הרבות שהתקיימו לאורך השנה ועל תחושותיהם של עובדי האגף.

ראש המועצה תמיר עידאן אמר: "המועצה ממשיכה בתנופת העשייה למען התושבים הוותיקים ומרחיבה את פעילותה בנושא, כל העת. מטרתנו היא לייצר אופק לתושבים הוותיקים ולשמוע מהם על הצרכים והרצונות. התכנית חותרת ליצירת רשת מגוונת של מענים איכותיים, חברתיים, קהילתיים וטיפוליים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בהתאם לצורכיהם ומתוך רצון לאפשר להם להזדקן במקום מגוריהם ובסביבה לה תרמו ובה הם חיים