שמים את העסקים המקומיים במרכז!

לראשונה בשדות נגב - מועדון עסקים יוקם במועצה על מנת לתת מענה מיטבי לצרכי העסקים המקומיים. בכנס מיוחד שייערך ב21/11 בשעה 18:30, יקבלוו בעלי העסקים והיזמים בתחומי המועצה הסבר על המהלכים שהמועצה מבצעת בתחום זה, יוצגו ליזמים ולבעלי העסקים כלי סיוע שלהם הם ז