שיפוץ בתי וותיקי המועצה החל

שיפוץ בתי ותיקי המועצה, בתקציב של מיליון שקלים, החל לאחרונה ברחבי יישובי המועצה. השיפוץ כולל עבודות הנגשה לבתי הוותיקים והנגשה לצרכים המורכבים והמיוחדים בתוך הבתים - ע"פ הצרכים ועל פי אפיון שנקבע על ידי מחלקת השירותים החברתיים ומשרד הרווחה. הפרוייקט