1
הנחיות לתושב
2
לכל תושב

תושבים יקרים!

לקראת שנת 2023 אנו מפיקים אישורי תושב (לתושבים המתגוררים בישובי המועצה ב12 החודשים האחרונים ברצף).

אישורי זה ישלחו אליכם באופן יזום ומרוכז למזכירות הישוב.

אישורי התושב ישלחו רק עבור התושבים העומדים בקרטריונים הבאים:

  • רשום כתושב המועצה במרשם האוכלוסין

  • רשום כבעל הנכס בחשבון הארנונה

  • רשום כבעל הנכס בחשבון המים

  • לפחות ילד אחד במוסד חינוכי של המועצה / קיבל אישור ללימודי חוץ

להנפקת אישור תושב באופן מקוון (אוטמטי) יש להצטייד בפרטים הבאים:

  • מספר משלם, כפי שמופיע בתלוש הארנונה התקופתי

  • מספר נכס

 

► להנפקת אישור מקוון (אוטמטי)  

► במידה ואינך עונה לקרטריונים לקבלת אישור תושב באופן יזום,  נא להמשיך לשלב הבא!

► ניתן גם להוריד טופס בקשה לאישור טושב בקישור הבא ולשלוח בצירוף האישורים הנדרשים למייל   [email protected]  

► למידע נוסף ניתן לפנות לטלפון:   08-9938933

בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב 

מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

או סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת

(פטור והנחות ממסים) התשמ"ה - 1985

1312

מועצה אזורית שדות נגב

אני: (חובה) שדה חובה

 

 

פרטי המבקש/ת

 

 

פרטי בן/בת הזוג

 

 

 

פרטי הילדים (יש לציין את פרטי מוסדות הלימוד של הילדים מתחת לגיל 18)

שם ילדמספר תעודת זהותתאריך לידהשם המוסד החינוכיישוב

 

 

הצהרת המבקש/ת

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים.

אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים מתנהלים בו. אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף.

 

 

Browser not supported

 


הזכאות להנחה במס ניתנת לתושב קבוע של אחד מן היישובים המזכים בהנחה. התושבות נקבעת ע"י מספר מבחנים שהעיקרי בהם הוא מיקום "מרכז חייו" של התושב. כדי לוודא היכן מרכז חייך, אנו נזקקים למידע על מקום מגוריהם של בני משפחתך לרבות בן/בת הזוג, ילדים, הורים (לסטודנטים וצעירים רווקים), מקום עבודת בן/בת זוגך, ומיקום מוסדות החינוך בהם לומדים ילדיך. לפיכך עליך להציג בפני עובד/ת הרשות בנוסף לתעודת הזהות מסמכים עפ"י הדרישה כגון: חוזה שכירות (כשהדירה אינה בבעלותך), חשבון מים - בו מצויינים פרטי המבקש/ת וכתובת המגורים, סניף קופת חולים אליו את/ה ובני המשפחה משתייכים, וכד'. כל הפרטים הנ"ל נדרשים כחלק מהבקרות שמטרתן הבטחת מתן הנחה במס למי, ורק למי שאמנם זכאי/ת לה. אנו מודים לך על שיתוף הפעולה.

לתשומת לבך: לאור פסיקת בית המשפט, נישום המנהל "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב יישוב מזכה

בסיום הטיפול אישור ישלח אלייך למייל.