מוסדות חינוך רשמי - ממלכתי דתי יסודי:                    
                       
מס בית הספר דרגת מוסד מגזר טווח כיתות סמל מוסד טלפון פקס שם ומשפחה תפקיד נייד דוא"ל
1 בית הגדי יסודי ממלכתי דתי א - ו 610428 08-9941088 08-9933347 נפתלי סבן מנהל 054-8851521 mirizur6@gmail.com
מירי צור מזכירה 054-7571133 mirizur6@gmail.com
דוד פורטל אב בית 050-7641377  
2 דע"ת סעד יסודי ממלכתי דתי א - ו 610956 08-6683700 08-6800113 יחזקאל לנדאו מנהל 052-3934501 menaheldaat@saad.org.il
חגית איבגי מזכירה 052-4476558 Y-daat-sad-S@kishurim.k12.il
אשכול ברוכי אב בית 054-8087064  
3 מעגלים יסודי ממלכתי דתי א - ו 610774 08-9941038 08-9933356 ליאת דורי מנהלת 052-6175154 ldmaagalim@gmail.com
נחמה אלמסי מזכירה 050-2227632 nehialm@walla.com
גולן אלגאבסי אב בית 053-2141350  
4 נועם תושיה יסודי ממלכתי דתי א - ו 614750 08-9942370 08-9945813 אבניאל כהן מנהל 050-6551528 avnielc1925@gmail.com
אוריאן מקטובי מזכירה 054-2336093 noamkfar9@gmail.com
יגאל דדון אב בית 050-3666779  
                       
                       
מוסדות חינוך רשמי - ממלכתי דתי על - יסודי:                  
                       
מס בית הספר דרגת מוסד מגזר טווח כיתות סמל מוסד טלפון פקס שם ומשפחה תפקיד נייד דוא"ל
1 ישיבת בני עקיבא "בית יהודה" על יסודי ממלכתי דתי ז - יב 640151 08-9941049 08-9944287 הרב הראל קצין מנהלת 052-8694501 harelkat@gmail.com
נעמי עידאן מזכירה 08-9941049  
יוסי דדון  מנכ"ל 052-5929631 gosef31@zahav.net.il
2 דע"ת סעד חט"ב ממלכתי דתי ז - ט 660365 08-6683700 08-6800113 יצחק מנהל 052-8694590 yzhak.shlomi@gmail.com
חגית איבגי מזכירה 052-4476558 Y-daat-sad-S@kishurim.k12.il
אשכול ברוכי אב בית 054-8087064  
3 נריה בנות על יסודי ממלכתי דתי ז - יב 680108 08-9938984 08-9945262 דרורית ויס מנהלת 052-8694501 droritweiss@gmail.com
מלכה טרבלסי מזכירה 054-2223062 neria.sdn@gmail.com
אילן אביטבול אב בית 052-5929631  
4 נריה בנים על יסודי ממלכתי דתי ז - יב 641316 08-9938926 08-9930141 איציק בן נעים מנהל 054-7310642 itzikb1974@gmail.com
פנינה כהן מזכירה 050-2203067 pnina842@gmail.com
דוד טויטו אב בית 055-6627145  
5 אולפנת צבייה על יסודי ממלכתי דתי ז - יב 841213 08-9938981 08-9931547 טוני מיטלמן מנהלת 050-6303100 tonnymit123@gmail.com
שולה סימקוביץ מזכירה 054-2325531 shulamitsim@hinuchm.k12.il
רפי מזוז אב בית 050-3500127  
                       
                       
מוסדות חינוך  מוכר שאינו רשמי חרדי:                    
                       
מס בית הספר דרגת מוסד מגזר טווח כיתות סמל מוסד טלפון פקס שם ומשפחה תפקיד נייד דוא"ל
1 אוהל משה בנים יסודי מעיין החינוך התורני א - ח 613331 08-9941722 08-9941706 הרב רחמים חניה מנהל 050-6979301 ohelmoshe@neto.net.il
דורית שטרית מזכירה 052-4660725 berkathshem@gmail.com
יואב אלחדד אב בית 050-6979303  
2 ישיבת ברכת השם על יסודי מעיין החינוך התורני ט - יא 729566 08-9933704 08-9941706 הרב שלמה סעדון מנהל 052-8694501 טberkathshem@gmail.comy
דוד בוכריס מזכיר 054-8401287 y/berkathshem@gmail.com
יניב עמר אב בית 050-4166246  
3 אוהל משה בנות יסודי מעיין החינוך התורני א - ח 613711 08-9931811 08-9944682 לאה אריה מנהלת 054-8405773 zimrat613@gmail.com
סימה וענונו מזכירה 052-8791010 zimrat613@gmail.com
שקד דרעי אב בית 052-7117742  
4 אוהל משה בנות על יסודי מעיין החינוך התורני ט - י 749028 08-9931811 08-9944682 טובה גמליאל מנהלת 052-7681514 zimrat613@gmail.com
סימה וענונו מזכירה 052-8791010 zimrat613@gmail.com
שקד דרעי אב בית 052-7117742  
5 תיכון "בת מלך" על יסודי עצמאי ט - יב 641381 08-9931774 08-9931888 דודאית טרבלסי מנהלת 050-4194601 089931774bm@gmail.com
אושרית ביטון מזכירה 08-9931774 089931774bm@gmail.com