תם הזמן למילוי טופס זה.

 

 

נספחים להורדה:

נספח 1 - רשימת מקומות התנדבות - להורדה

נספח 2 - ערעור על החלטת וועדת מלגות  - תשפ"ד - להורדה

נספח 3 - תצהיר למי שאין ברשותו אישור צבא - להורדה

נספח 4 - יפוי כוח למשטרה - להורדה