תם הזמן למילוי טופס זה.

 

 

נספחים להורדה:

נספח 1 - רשימת מקומות התנדבות - להורדה

נספח 2 - ערעור על החלטת וועדת מלגות  - תשפ"ג - להורדה

נספח 3 - תצהיר למי שאין ברשותו אישור צבא - להורדה

נספח 4 - טופס בקשת מלגת ספורטאי מצטיין - במידה והינך עונה על הקריטריון, יש למלא נספח זה ולשלוח אלינו בדואר האלקטרוני  [email protected]  להורדה

נספח 5 - יפוי כוח למשרה - להורדה