שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

ועדת איכות הסביבה

ועדת חובה

חברי הועדה:

שם תפקיד
שושן כהן יו"ר, חבר מליאה
עמוס ברט חבר מליאה
דקל חדד חבר מליאה
יצחק אליה חבר מליאה
שחר יסינובסקי נציג איכות הסביבה
דורון ציפילביץ אחראי תחום איכות הסביבה ברשות
אלי סימון נציג ציבור
מאיר דובקין נציג ציבור

מטרת הועדה:

להתוות מדיניות בנושא איכות הסביבה, ליזום ולתכנון פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש 'בר-קיימא' של הסביבה. 

תחומי עיסוק:

  • קידום חקיקה סביבתית
  • העמדת מידע על איכות הסביבה על פי חוק 'חופש המידע'
  • הפרדת פסולת

הרכב הועדה:

4 חברי מועצה

עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה

2 נציגי ציבור תושבי המקום

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*