ועדת חובה

חברי הועדה:

שם תפקיד
בצלאל בר חי יו"ר, חבר מליאה
ירמי חדרי חבר מליאה
אסי אלמסי חבר מליאה
רמי כהן חבר מליאה
חיים שקלים חבר מליאה
איילת קלימי מנהלת אגף מוניצפאלי ברשות

מטרת הועדה:

להתוות מדיניות בנושא איכות הסביבה, ליזום ולתכנון פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש 'בר-קיימא' של הסביבה. 

תחומי עיסוק:

  • קידום חקיקה סביבתית
  • העמדת מידע על איכות הסביבה על פי חוק 'חופש המידע'
  • הפרדת פסולת

הרכב הועדה:

4 חברי מועצה

עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה

2 נציגי ציבור תושבי המקום

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*