שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

ועדת תחבורה ותנועה

ועדת רשות

חברי הועדה:

שם תפקיד
רחמים חלילי יו"ר, חבר מליאה
ניסים אוסן חבר מליאה
מנחם מועלם חבר מליאה
שושן כהן חבר מליאה
משה טויטו חבר מליאה
יעקב בן לולו מנהל מחלקת תחבורה, נוכח נוסף
נורית כהן חדד מזכירת המועצה, נוכחת נוספת

 

מטרת הועדה:

מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית.

הרכב הועדה:

כל רשות ראשית לקבוע את הרכב הועדה בהתאם לצרכיה ולמבחר האנשים העומדים לרשותה.

חלק מחבריה יהיו חברי מליאת המועצה.

יו"ר הועדה יהיה אחד מחברי המועצה.

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*