ועדת רשות

חברי הועדה:

שם תפקיד
יהודה אלבז יו"ר, חבר מליאה
עדי שקלאר חבר מליאה
דרור כהן חבר מליאה
יעקב בן לולו מנהל מחלקת תחבורה, נוכח נוסף
נורית כהן חדד מזכירת המועצה, נוכחת נוספת

 

מטרת הועדה:

מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית.

הרכב הועדה:

כל רשות ראשית לקבוע את הרכב הועדה בהתאם לצרכיה ולמבחר האנשים העומדים לרשותה.

חלק מחבריה יהיו חברי מליאת המועצה.

יו"ר הועדה יהיה אחד מחברי המועצה.

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*