ועדת חובה

חברי הוועדה:

שם תפקיד
אלי מוגרבי יו"ר, חבר מליאה
אלי הנגבי חבר מליאה
עדי שקלאר חבר מליאה
רמי כהן חבר נוסף

 

מטרת הוועדה:

ועדה המייצגת את ענייני החקלאים ברשות ומייעצת למליאת המועצה בעניינים החקלאיים של תחום הרשות המקומית.

תחומי עיסוק:

  • לייעץ, להציע, להוציא לפועל בכל תחומי החקלאות בתחום הרשות המקומית

הרכב הוועדה:

מספר הניתן לחלק ל-3 אך לא יעלה על 12.

לפחות מחצית מחברי הועדה יהיו חברי מליאת מועצה

המחצית השניה בעלי זכות להיבחר

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*