קבלת הודעת סמס מהמועצה לעדכונים מהמועצה הדתית

על מנת לאפשר לכל תושב ותושבת לקבל עדכונים רק בנושאים אותם הם בחרו- יצרנו מערכת מיוחדת שמאפשרת לכל תושב לקבל מסרונים על פי תחומי בחירתו.

אני מאשר למועצה לשלוח סמס בנושאים הקשורים לפעילות המועצה הדתית * שדה חובה