על הישוב

המתיישבים הראשונים במושב יושביה עברו חבלי קליטה קשים במיוחד. בארץ מוצאם הם ידעו אנטישמיות ועלו לישראל מתוך ציונות. בתחילה תנאי המחיה היו קשים מנשוא ובימים הראושנים לא היו חשמל או מים. לאחר שנבנו בתי אבן במושב, הוצמדה לכל אחד חלקת אדמה חקלאית והסוכנות היהודית העניקה לכל שתי משפחות פרד ועגלה לצורך עיבוד האדמה. במהלך שנות ה-50 המשיך המושב לגדול, במושב הוקם בית כנסת וכיתות לימוד לילדים והנוער. כיום, המגרשים בהרחבה מתמלאים והמושב נמלא שוב בצחוק ילדים.

חינוך

שני גני ילדים, בית הספר האזורי שוכן במושב הסמוך 'בית הגדי'

תרבות וקהילה

בית כנסת, מועדון ילדים ונוער, בית העם, סניף בני עקיבא

יצירת קשר

שם המזכיר טלפון במזכירות פקס במזכירות טלפון נייד
אברהם באכרי 089945278 089945638 053-2231743

חברי ועד אגודה

שם החבר טלפון
יו"ר יהודה טויטו 053-2231839
רוני עזרא 054-7304093
אליהו טויטו 054-5653398
משה טויטו 054-6671946
ברכה טויטו 050-7641919

חברי ועד מוניציפאלי

שם החבר טלפון
יו"ר ניר ביתן 050-6204439
אשר סודרי 054-2529236
ערן טויטו 054-8020354
יהודה טויטו 053-2231839
דינה טויטו 052-6862253