על הישוב

תחילתו של מושב זמרת היתה כהקמת שכונה נוספת במושב שובה, המושב החל מתשע משפחות עולים מטוניס שהגיעו לחזק את מושב שובה. עם השנים הוחלט בתנועת 'הפועל המזרחי' על ביטול השכונה החדשה במושב שובה והקמת מושב נפרד בשם שובה ב' ולימים שונה שמו למושב זמרת. מושב זמרת קלט משפחות נוספות, נבנו בתי קבע וחולקו משקים חקלאיים. כיום, יש במושב זמרת הרחבה שגדלה ומתפתחת ובה מתיישבים בני המקום שגדלו ונישאו וכן תושבים חדשים.

חינוך

שני גני ילדים, בית ספר יסודי חרדי לבנות, בישוב הסמוך, 'תושיה', יש בית ספר יסודי ממלכתי דתי.

תרבות וקהילה

מכולת, בית העם, מועדון ילדים ונוער

יצירת קשר

שם המזכיר טלפון במזכירות פקס במזכירות טלפון נייד
הרצל חניה 08-9941045 08-9941045 054-2496665

חברי ועד אגודה

שם החבר טלפון
יו"ר רפי סגרון 054-5685000
משה חורי 054-8796325
דוד חדד 054-2156105
חיים עשוש 052-4414904
יצחק קדושים 050-2140716

חברי ועד מוניציפאלי

שם החבר טלפון
יו"ר רפי סגרון 054-5685000
משה חורי 052-8796325
תמיר כהן 050-5995055
שלמה כרעי 052-6163059