בשנים האחרונות אנחנו מנהלים מאבקים רבים ומורכבים, שמטרתם למנוע העברת שטחים באופן שיפגע בעתיד המועצה והיישובים. 
בית המשפט, בתקדים ארצי חשוב ומשמעותי, פסק בצורה חד משמעית לטובת המועצה, ועצר סאגה שנמשכה זמן רב.
על מנת להתמודד עם הנושא בבתי המשפט, שכרנו את טובי המומחים המשפטיים שעשו עבודת עומק ומצאו פגמים רבים בתהליכים ובדרישות של הגורמים השונים ללקיחת השטחים מהמועצה.
הכרעתו החשובה של בית המשפט, שהדגיש כי קידום תכניות במסלול זריז בותמ"ל לא יכול להיות מסלול עוקף לשינוי גבולות בועדת הגבולות הינה חשובה בשמירה על צביונה של המועצה ועל המשך פיתוח תוכניות לפיתוחה של המועצה.
צוות המועצה ימשיך לפעול ולהילחם על מנת לשמור על קהילת שדות נגב ולוודא שגם ילדינו יוכלו להקים ביתם ולהמשיך את המורשת שדור המייסדים של המועצה התחיל כאן.