תושבי מעגלים היקרים,

בעקבות השגות וטענות רבות שהוגשו למועצה, על נוהל מינוי חברי ועדת הביקורת של היישוב, החליטה מליאת המועצה על-פי חוות דעת יועצה המשפטי, לקיים  מחדש את נוהל הגשת המועמדים ומינוי החברים לוועדת הביקורת.

יש להגיש מועמדות בצירוף קורות חיים וטופס הצהרה (באתר המועצה-חדשות)  באמצעות המייל (nurit@sdotnegev.org.il) למשרדה של הח"מ, לא יאוחר מיום שלישי כח' אב תש"ף ( 18/8/2020) בשעה 15:00.
 

לצפייה בטופס ומילוי שאלון למועמד - ועדת ביקורת מעגלים- חדש.pdf