הבוקר פורסמה על ידי משרד הבריאות הנחיות חיטוי לאור התפרצות נגיף הקרונוה בישראל, 

לקריאת ההנחיות המלאות, לחצו כאן