רישום לגני ילדים וכיתות א'

לשנה"ל תשפ"ד - מועצה אזורית "שדות נגב"

רישום לגני הילדים:

הרישום יחל ביום ראשון 5/2/23 יא' שבט תשפ"ג ויסתיים ביום שני 2/3/23 ט' אדר  תשפ"ג.

דרכי רישום:

קישור לרישום: https://did.li/q0dIw

כמו כן, יתאפשר רישום במעונות היום, בגני הילדים באמצעות טופס רישום ידני, אליו חובה לצרף צילום ת"ז של שני ההורים  ובמדור גני ילדים במועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 16:00.               

לפרטים נוספים יש לפנות לברכה מזכירת המדור בטלפון 08-9938913.

חשוב לשים לב - גם תלמידים ממשיכים חייבים ברישום.

זכאי רישום: בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32 התשע"ג-2013, שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג, 08/07/2013

גילי הרישום חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"ד הם הילדים שנולדו בין התאריכים

כיתה א'-התאריכים: ג' טבת תשע''ז-1 בינואר 2017 יג טבת התשע''ח 31 בדצמבר 2017

גילי 5 - התאריכים: י''ד בטבת התשע''ח - 1 בינואר 2018 כ''ג בטבת התשע''ט 31 בדצמבר

גילי 4 - התאריכים: כ''ד בטבת התשע''ט - 1 בינואר 2019 ג' בטבת התשפ''ף - 31 בדצמבר 2019

גילי 3 - התאריכים: ד' בטבת התש''פ - 1 בינואר 2020 ט''ז בטבת התשפ''א - 31 בדצמבר 2020

 

חריגי גיל

לתשומת לבכם החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. ויובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ-1.1.2021 עד 15.1.2021 (כולל).

 

רישום לכיתות א':

הרישום לכיתות א' יתבצע בבתי הספר בהתאם לאזורי הרישום.

* לסיוע במילוי טפסים והתאמות נגישות ניתן לפנות לאגף חינוך.

לבקשות חריגות ואישור לימודי חוץ יש לפנות לאגף החינוך המועצה.

טלפון אגף חינוך: 08-9938911

                                                                                    בברכה,

                                                                                    מוטי אדרי מנהל אגף חינוך

a4f7028e-179c-4138-b35c-4540b0e85f9f