שדות נגב שדות נגב שדות נגב
גודל טקסט: גודל טקסט קטן (ברירת מחדל) גודל טקסט בינוני גודל טקסט גדול
ערוץ הyoutube של המועצה
תוכן

פניות הציבור

מחלקת מבקר פנים

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין, תפקיד הביקורת הוא  להבטיח שהגוף השלטוני המבוקר פועל על פי הכללים שנקבעו לו כדין.

הביקורת אינה חלק ממערך הביצוע של הרשות אותה היא הוסמכה לבקר.

בלשון החוק, אלה תפקידי המבקר הפנימי ברשות מקומית:

  1. לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  2. לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר הרשות הם: ראש הרשות, חברי המועצה, עובדי הרשות, המועצה הדתית חבריה ועובדיה.

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
אלי יגנה מבקר 08-99389051 ,052-4775330 eli@sdotnegev.org.il
פקס: 153-89938951

 

טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

פרטי המתלונן/ת
שם פרטי: * שם משפחה: * מס' זהות: *
כתובת
רחוב: * מספר בית: * שכונה: עיר: * מיקוד:
פרטים ליצירת קשר
טלפון בעבודה: טלפון בית: טלפון סלולרי: * טלפון אחר: מייל:
פרטי התלונה
נגד מי התלונה? *
נושא התלונה *
תאריך המקרה *
פרטים בקצרה *
מדוע פעולת המועצה אינה צודקת?
מה עשית כדי לפתור את הבעיה?
האם העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין?
כן לא
איך אפשר לפתור את הבעיה?