The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 113/22 - השלמת כביש ביטחון בתקומה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז