The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 101/22- אספקת ריהוט למרכז הלמידה ולספרייה הציבורית בשדות נגב

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז