The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 100/22- אספקה והתקנה של סככות המתנה בתחנות נוסעים

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז