The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מתן שירותי ליווי והטמעת יישומי מיקרוסופט 365 - 77/2022

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/11/2022

דחיית מועדי הגשה

מועד הגשת שאלות הבהרה ידחה לתאריך 29/9/2022

מועד למתן תשובות לשאלות הבהרה ידחה לתאריך 18/10/2022

מועד להגשת הצעות ידחה לתאריך 02/11/2022 שעה 13:00

פתיחת תיבת מכרז תעשה ב 02/11/2022 שעה 16:00

 

קישור לקובץ השאלות והתשובות:

מענה שאלות ותשובות 365.xlsx

סיסמה לפתיחת הקובץ: 1948

 

קישור לרכישת חוברת המכרז:

https://bit.ly/sn-365

 

 

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז