The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מ"מ מנהל/ת יחידת שירות באגף לשירותים חברתיים 33/2022

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז