The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מ"מ מנהלת יחידת שירות באגף לשירותים חברתיים (ח. לידה) 33/2022

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/06/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז