The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי למתן שירותי אירוח לתושבי המועצה בעת חירום

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 12/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/06/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז