The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

תכנון תב''ע להסדרת מושב שרשרת כולל הרחבה קהילתית

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 26/05/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז