The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

4 משרות לפקחים מסייעים במערך הפיקוח המועצתי - 20/2022

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז