The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מנהל יח' לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות 95-2021 - חוזר

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/03/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז