The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות 95/2021

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/01/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז