The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מנכ"ל/ית חברה כלכלית שדות נגב - חוזר 60-2021

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/11/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז