The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

עוזר (סגן) למנהל מח' הנדסה 50/2021 - חוזר

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז