The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מנהל/ת יחידת שירות בגזברות המועצה- 93/2021

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/10/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז