The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הארכת מכרז: ביצוע מדידה מפורטת לכל יישובי המועצה בקנ"מ של: 250:1 שטחים ציבוריים )מדרכות, כבישים, שצ"פים

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 19/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/10/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז