The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הארכת מועד הגשת מכרז: תכנון אזור תעשייה מועצתי בין כביש 25 לכביש 232 משבצת מושב שובה *עם נספחים

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 19/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/10/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז