The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי להפעלת מעונות יום ביישובי המועצה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 25/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז