The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

עובד סוציאלי באגף לשירותים חברתיים

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/09/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז