The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

עריכת ביטוחי מועצה אזורית שדות נגב

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/08/2020

תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז פומבי 46/2020 לעריכת ביטוחי מ.א שדות נגב - לחץ כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז