The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

רכז דיווחים וסדרן מחלקת תחבורה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז