The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז גורם מפעיל לבתי הספר העל יסודיים תשפ"א שדות נגב - במכרז הזה תוקנה טבלת ההכנסות וההוצאות בעמוד 29

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/05/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז