The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מנכ"ל/ית החברה הכלכלית לפיתוח עזתה ובנותיה בע"מ

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז