The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

עו"ס לתוכנית "מרחב לתעסוקה" באגף לשירותים חברתיים

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 04/02/2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז