The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מנהל מחלקת תחבורה ברשות מקומית מס' 61/2019

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/12/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז