The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

ממונה על התקציב הבלתי רגיל (תב"ר)

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 12/09/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז