The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 00/2019: להפעלת קפיטריה ושרותי קייטרינג בקריית החינוך שדות נגב

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 26/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/08/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז