The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז רכז מתנדבים ובריאות - עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי יישובי

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/07/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז