The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מענה לשאלות הבהרה בנוגע למכרז מס' 9/19 מתן שירותי הנח"ש ותקציבאי חינוך

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 12/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/07/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז