The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז מתן שירותי יעוץ בתחום קשרי ממשל עבור המועצה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 10/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2019

לצפייה בקובץ המצורף למכרז