The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי למתן שירותי גבייה כוללים עבור מועצה אזורית שדות נגב

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 03/07/2016 תאריך סגירת המכרז: 05/07/2016

לצפייה בקובץ המצורף למכרז